ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 
 
 
 
Διδασκαλία μαθημάτων  
 
 
 
 
 
Δράσεις καθοδήγησης  
 
 
Εκπαιδευτικό υλικό  
 
 
 
 
 
Επικοινωνία  
 
 
 
Σύνδεση με το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Γραφείο διασύνδεσης
Γραφείο Υποστήριξης Επιχ/κών Ιδεών
Εργ/ριο Διοικ. Γεωργ. Επιχ & Εκμ.
Μεταπτυχιακές σπουδές (MBA - PhD)
 
Στατιστικά στοιχεία
Αυτό το web site το έχουν επισκεφθεί συνολικά επισκέπτες.
Επισκέπτες on-line: 1
 
Είσοδος μέλους

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ      
Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του ΠΕ 1 περιλαμβάνει τους στόχους του ΠΕ, τη μεθοδολογία υλοποίησης του (προτεινόμενα μαθήματα, ύλη μαθημάτων, διδάσκοντες, χρονοπρογραμματισμός, υπεύθυνος ΠΕ, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα παραδοτέα και το όνομα του Υπεύθυνου του Πακέτου Εργασίας.
     
 
ΣΤΟΧΟΣ      
Η Διδασκαλία των μαθημάτων τόσο του γενικού μέρους όσο και του ειδικού εξυπηρετεί τους εξής διακριτούς στόχους: (α) την παροχή των απαραίτητων (βασικών και εξειδικευμένων) γνώσεων προς τους φοιτητές που να επιτρέπουν την επιχειρηματική αυτενέργεια, (β) την επίτευξη ουσιαστικής επαφής του φοιτητή με το αντικείμενο των μαθημάτων της επιχειρηματικότητας, (γ) την ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας, (δ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με το πρακτικό μέρος του διδασκόμενου μαθήματος, (ε) την εξοικείωση των φοιτητών με την επιχειρηματική κουλτούρα και τα σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων, (στ) την ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα και του «επιχειρείν», (ζ) την μύηση των φοιτητών στη διαδικασία της παραγωγής.
     
 
ANAMENOMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      
1. Διδασκαλία φοιτητών όλων των συμμετεχόντων τμημάτων επί δύο έτη. 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και παγιοποίηση διδακτέας ύλης στο τέλος του πρώτου έτους λει-τουργίας του έργου. 3. Προσφορά των κατάλληλων γνώσεων στους συμμετάσχοντες φοιτητές για την ανάληψη επιχειρη-ματικών πρωτοβουλιών. 4. Ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος στη φοιτητική και ευρύτερη κοινότητα του ΓΠΑ. 5. Μύηση των φοιτητών στην επιχειρηματικότητα και διασύνδεσή τους με στελέχη επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. 6. Ενθάρρυνση των φοιτητών να στραφούν προς την αυτοαπασχόληση.
     
 
       
Απαιτήσεις σε software: Συνιστάται η χρήση:
Σε αυτό το web site γίνεται χρήση
της τεχνολογίας Macromedia flash.
Netscape 6.2 (ή νεώτερες εκδόσεις)
Internet Explorer 5.5
(ή νεώτερες εκδόσεις)
 
Νέα - ανακοινώσεις - πληροφορίες
 
 
 
Σχετικά θέματα με τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας
H τελευταία ενημέρωση αυτής της σελίδας έγινε:
 
pdf
Για να δείτε τα ορισμένα απο τα δεδομένα αυτής της σελίδας χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Adodb Acrobat reader.
   
   
cookie
Αυτό το web site χρησιμοποιεί ένα session cookie για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων.
   

 
  Στείλτε μας την γνώμη σας ή οποιαδήποτε πατρατήρηση σας  
Επικοινωνία για τεχνικά Θέματα ή τυχόν προβλήματα εμφάνισης ...  
|
|
|
|
image
image
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα