ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 
 
 
 
Διδασκαλία μαθημάτων  
 
 
 
 
 
Δράσεις καθοδήγησης  
 
 
Εκπαιδευτικό υλικό  
 
 
 
 
 
Επικοινωνία  
 
 
 
Σύνδεση με το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Γραφείο διασύνδεσης
Γραφείο Υποστήριξης Επιχ/κών Ιδεών
Εργ/ριο Διοικ. Γεωργ. Επιχ & Εκμ.
Μεταπτυχιακές σπουδές (MBA - PhD)
 
Στατιστικά στοιχεία
Αυτό το web site το έχουν επισκεφθεί συνολικά επισκέπτες.
Επισκέπτες on-line: 1
 
Είσοδος μέλους

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΑ MENTORING)      
Οι δράσεις καθοδήγησης (σχήματα mentoring) έχουν σκοπό την ενίσχυση και τη διαρκή παρακολούθηση των ενεργειών αλλά και της αποκτούμενης μαθησιακής εμπειρίας στη σύνταξη των Επιχειρηματικών Σχεδίων.
     
 
ΣΤΟΧΟΣ      
Στόχος των δράσεων καθοδήγησης είναι να παρέχουν στους συμμετάσχοντες φοιτητές την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ενέργειες που προσεγγίζουν την πραγματική λειτουργία μιας επιχείρησης λαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμη εμπειρία. Οι δράσεις καθοδήγησης παρέχουν 'εκ του ασφαλούς' επιχειρηματική εμπειρία και δημιουργίας προτύπων μιας και η καθοδήγηση των φοιτητών από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων τους απελευθερώνει από την αντικειμενική ευθύνη των πράξεων τους αλλά ταυτόχρονα τους εφοδιάζει με πολύτιμη γνώση που κερδίζουν από την αμεσότητα της επικοινωνίας με τα στελέχη των επιχειρήσεων. Επίσης, οι δράσεις καθοδήγησης έχουν σαν στόχο να ενδυναμώσουν τους δεσμούς του ΓΠΑ με τον επιχειρηματικό κόσμο, δεσμοί που αναπτύσσονται και επεκτείνονται με τις ενέργειες του ΠΕ 2. Οι δράσεις καθοδήγησης απευθύνονται σε ολιγάριθμους ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά η γνώση και η εμπειρία που αποκτάται θα διαχέεται σε όλους τους φοιτητές με κατάλληλες ενέργειες προβολής των αποτελεσμάτων των ομάδων και την καταγραφή και αποθήκευση των μαθησιακών εμπειριών με ηλεκτρονικά μέσα (στο δικτυακό τόπο) και παραδόσεις μέσω λογισμικού ασύγχρονης εκπαίδευσης.
     
 
ANAMENOMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η πλήρης επίτευξη του στόχου, δηλαδή η λειτουργία δύο ομάδων καθοδήγησης ανά συμμετέχον Τμήμα υπό έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και η παραγωγή των πλήρων φακέλων καθοδήγησης. Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι επίσης η δημιουργία δεσμών μεταξύ φοιτητών και επιχειρηματιών οι οποίοι θα ισχυροποιήσουν την συνεργασία εκπαίδευσης & αγοράς εργασίας και άμεση αντίληψη από τους ίδιους τους φοιτητές της πραγματικότητας της αγοράς εργασίας όπως και του αναμενόμενου από την αγορά επιπέδου ποιότητας.
     
 
       
Απαιτήσεις σε software: Συνιστάται η χρήση:
Σε αυτό το web site γίνεται χρήση
της τεχνολογίας Macromedia flash.
Netscape 6.2 (ή νεώτερες εκδόσεις)
Internet Explorer 5.5
(ή νεώτερες εκδόσεις)
 
Νέα - ανακοινώσεις - πληροφορίες
 
 
 
Σχετικά θέματα με τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας
H τελευταία ενημέρωση αυτής της σελίδας έγινε:
 
pdf
Για να δείτε τα ορισμένα απο τα δεδομένα αυτής της σελίδας χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Adodb Acrobat reader.
   
   
cookie
Αυτό το web site χρησιμοποιεί ένα session cookie για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων.
   

 
  Στείλτε μας την γνώμη σας ή οποιαδήποτε πατρατήρηση σας  
Επικοινωνία για τεχνικά Θέματα ή τυχόν προβλήματα εμφάνισης ...  
|
|
|
|
image
image
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα