ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 
 
 
 
Διδασκαλία μαθημάτων  
 
 
 
 
 
Δράσεις καθοδήγησης  
 
 
Εκπαιδευτικό υλικό  
 
 
 
 
 
Επικοινωνία  
 
 
 
Σύνδεση με το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Γραφείο διασύνδεσης
Γραφείο Υποστήριξης Επιχ/κών Ιδεών
Εργ/ριο Διοικ. Γεωργ. Επιχ & Εκμ.
Μεταπτυχιακές σπουδές (MBA - PhD)
 
Στατιστικά στοιχεία
Αυτό το web site το έχουν επισκεφθεί συνολικά επισκέπτες.
Επισκέπτες on-line: 1
 
Είσοδος μέλους

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ      
Για τους σκοπούς του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας αναπτύχθηκε ειδικό (προσαρμοσμένο) εκπαιδευτικό υλικό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο και στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του Γ.Π.Α. (e-class). To υλικό είναι προσβάσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στο σχετικό ιστοχώρο (βλέπε σχετικά θέματα με το περιεχόμενο της σελίδας)
     
 
ΣΤΟΧΟΣ      
Παραγωγή του Εκπαιδευτικού Υλικού είναι η κάλυψη των μαθημάτων επιχειρηματικότητας με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Το ΠΕ5 δεν περιορίζεται στην παραγωγή ή προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού αλλά αναφέρεται στην διαχείριση της γνώσης που αφορά την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα. Η ανάπτυξη και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων επιχειρηματικότητας μετά το πέρας του έργου.
     
 
ANAMENOMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      
Το ΠΕ 5 αναμένεται να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα που μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της πρότασης του ΓΠΑ καθώς το εκπαιδευτικό υλικό που θα παράγει και θα διαχειρίζεται θα αποτελέσει πολύτιμη βοήθεια για όσους επιθυμούν να προβούν σε επιχειρηματικές πράξεις. Η παραγωγή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού θα αποτελέσει έναν από τους θεμέλιους λίθους της επιτυχίας του έργου και της βιωσιμότητας τους καθώς με ευθύνη των διδασκόντων, των Επιστη-μονικών Υπευθύνων καθώς του υπευθύνου του ΠΕ καθένα από το γενικό και τα εξειδικευμένα μαθή-ματα επιχειρηματικότητας θα διαθέτει πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα η ύπαρξη βάσης γνώσης θα διευκολύνει την διενέργεια εργασιών, μελετών περιπτώσεων ενώ η διαχρο-νικότητα και εγκυρότητα της διασφαλίζεται μέσω της προσφοράς πτυχιακών κυρίως και μεταπτυχια-κών μελετών από τους τελειόφοιτους φοιτητές μετά το τέλος του έργου.
     
 
       
Απαιτήσεις σε software: Συνιστάται η χρήση:
Σε αυτό το web site γίνεται χρήση
της τεχνολογίας Macromedia flash.
Netscape 6.2 (ή νεώτερες εκδόσεις)
Internet Explorer 5.5
(ή νεώτερες εκδόσεις)
 
Νέα - ανακοινώσεις - πληροφορίες
 
 
 
Σχετικά θέματα με τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας
H τελευταία ενημέρωση αυτής της σελίδας έγινε:
 
pdf
Για να δείτε τα ορισμένα απο τα δεδομένα αυτής της σελίδας χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Adodb Acrobat reader.
   
   
cookie
Αυτό το web site χρησιμοποιεί ένα session cookie για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων.
   

 
  Στείλτε μας την γνώμη σας ή οποιαδήποτε πατρατήρηση σας  
Επικοινωνία για τεχνικά Θέματα ή τυχόν προβλήματα εμφάνισης ...  
|
|
|
|
image
image
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα