ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 
 
 
 
Διδασκαλία μαθημάτων  
 
 
 
 
 
Δράσεις καθοδήγησης  
 
 
Εκπαιδευτικό υλικό  
 
 
 
 
 
Επικοινωνία  
 
 
 
Σύνδεση με το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Γραφείο διασύνδεσης
Γραφείο Υποστήριξης Επιχ/κών Ιδεών
Εργ/ριο Διοικ. Γεωργ. Επιχ & Εκμ.
Μεταπτυχιακές σπουδές (MBA - PhD)
 
Στατιστικά στοιχεία
Αυτό το web site το έχουν επισκεφθεί συνολικά επισκέπτες.
Επισκέπτες on-line: 1
 
Είσοδος μέλους

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      
Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του ΠΕ 6 περιλαμβάνει την ανάπτυξη του Δικτυακού Τόπου της Επιχειρηματικότητας, τις προσομοιώσεις εικονικών επιχειρήσεων, υλικό το οποίο περιλαμβάνεται και πρόσθετες πληροφορίες για τις εικονικές επιχειρήσεις, συνδέσεις καθώς και εγχειρίδια ηλεκτρονικής μορφής για τη χρήση λογισμικού όπου αυτό χρειάζεται.
     
 
ΣΤΟΧΟΣ      
Βασικός στόχος του πακέτου είναι (α) η ανάπτυξη ενός Δικτυακού Τόπου Επιχειρηματικότητας στο ΓΠΑ και αντίστοιχου περιεχομένου θεματικών περιοχών και (β) η ανάπτυξη επιχειρηματικών προσο-μοιώσεων μέσω διαδικτύου. Μέσω της ανάπτυξης του Δικτυακού τόπου θα γίνει διάθεση του εκπαι-δευτικού και ενημερωτικού υλικού τόσο προς τους φοιτητές όσο και προς το ευρύ κοινό καθώς και η ανάδειξη, συλλογή και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΓΠΑ σε θέματα επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη εξομοίωσης εικονικών επιχειρήσεων δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να βρεθεί κύριος μιας επιχείρησης ή ενός τμήματος της λαμβάνοντας αποφάσεις σε υποθετικά αλλά συγχρόνως ρεαλιστικά προβλήματα και παρατηρώντας τα αποτελέσματα των αποφάσεων του.
     
 
ANAMENOMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      
Η ανάπτυξη του Δικτυακού Τόπου και οι εξομοιώσεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε πλήρη εφαρμογή από το τέλος του πρώτου έτους. Ο Δικτυακός τόπος μετά τη λήξη του έργου θα ενημερώνεται από το προσωπικό του ΓΠΑ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με τεχνική υποστήριξη από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το προσωπικό του εργαστηρίου πληροφορικής του Γενικού Τμήματος. Το γεγονός αυτό θα επιτρέπει τη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου ΠΕ. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη πλήθους εφαρμογών εικονικής επιχείρησης ειδικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου με χρήση διαφορετικών εργαλείων (Λογιστικά Φύλλα, Προγράμματα Στατιστικής Ανάλυσης, εξειδικευμένο λογισμικό διοικητικών εφαρμογών και στρατηγικής μάρκετινγκ κ.α.) εξασφαλίζουν την εφαρμογή της συγκεκριμέ-νης μεθόδου εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και αυτό-αξιολόγησης των φοιτητών.
     
 
       
Απαιτήσεις σε software: Συνιστάται η χρήση:
Σε αυτό το web site γίνεται χρήση
της τεχνολογίας Macromedia flash.
Netscape 6.2 (ή νεώτερες εκδόσεις)
Internet Explorer 5.5
(ή νεώτερες εκδόσεις)
 
Νέα - ανακοινώσεις - πληροφορίες
 
 
 
Σχετικά θέματα με τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας
H τελευταία ενημέρωση αυτής της σελίδας έγινε:
 
pdf
Για να δείτε τα ορισμένα απο τα δεδομένα αυτής της σελίδας χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Adodb Acrobat reader.
   
   
cookie
Αυτό το web site χρησιμοποιεί ένα session cookie για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων.
   

 
  Στείλτε μας την γνώμη σας ή οποιαδήποτε πατρατήρηση σας  
Επικοινωνία για τεχνικά Θέματα ή τυχόν προβλήματα εμφάνισης ...  
|
|
|
|
image
image
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα