ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
 
 
 
 
Διδασκαλία μαθημάτων  
 
 
 
 
 
Δράσεις καθοδήγησης  
 
 
Εκπαιδευτικό υλικό  
 
 
 
 
 
Επικοινωνία  
 
 
 
Σύνδεση με το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Γραφείο διασύνδεσης
Γραφείο Υποστήριξης Επιχ/κών Ιδεών
Εργ/ριο Διοικ. Γεωργ. Επιχ & Εκμ.
Μεταπτυχιακές σπουδές (MBA - PhD)
 
Στατιστικά στοιχεία
Αυτό το web site το έχουν επισκεφθεί συνολικά επισκέπτες.
Επισκέπτες on-line: 1
 
Είσοδος μέλους

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ      
Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής περιόδου του προγράμματος πραγματοποιείται εκδήλωση, στο Γ.Π.Α, βράβευσης του καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου με την απονομή μεταλλίων και αναμνηστικών διπλωμάτων στο βραβευθέν επιχειρηματικό σχέδιο.
     
 
ΣΤΟΧΟΣ      
Τα βραβεία επιχειρηματικότητας έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να αναπτύξουν πνεύμα επιχειρηματικότητας, να τους ωθήσουν σε νέες καινοτόμες ιδέες και να τους παροτρύνουν στην ανάληψη επιχειρηματικών προσπαθειών, επιβραβεύοντας τις ιδέες και τις εργασίες τους.
     
 
ANAMENOMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      
Τα βραβεία επιχειρηματικότητας αναμένεται (βάσει της εμπειρίας από το «Venture 2002» να τύχουν ευρείας αποδοχής μεταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών (άνω του 70%) και κατά συνέπεια να υπάρξει σημαντικός αριθμός υποβληθέντων εργασιών.
     
 
       
Απαιτήσεις σε software: Συνιστάται η χρήση:
Σε αυτό το web site γίνεται χρήση
της τεχνολογίας Macromedia flash.
Netscape 6.2 (ή νεώτερες εκδόσεις)
Internet Explorer 5.5
(ή νεώτερες εκδόσεις)
 
Νέα - ανακοινώσεις - πληροφορίες
 
 
 
Σχετικά θέματα με τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας
H τελευταία ενημέρωση αυτής της σελίδας έγινε:
 
pdf
Για να δείτε τα ορισμένα απο τα δεδομένα αυτής της σελίδας χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Adodb Acrobat reader.
   
   
cookie
Αυτό το web site χρησιμοποιεί ένα session cookie για την αποθήκευση στατιστικών στοιχείων.
   

 
  Στείλτε μας την γνώμη σας ή οποιαδήποτε πατρατήρηση σας  
Επικοινωνία για τεχνικά Θέματα ή τυχόν προβλήματα εμφάνισης ...  
|
|
|
|
image
image
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα